VII МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА: ВЕКТОРИ ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»


До організаційного комітету конференції ОТЕФК надійшло 55 тез доповідей. Матеріали за незначною редакцією зібрано у збірник наукових праць.

Доповіді надійшли із 9 закладів освіти України:

  • Одеський національний економічний університет
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • ВСП «Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія»
  • Донецький національний медичний університет
  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  • Міжнародний європейський університет
  • ВСП “Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку”
  • ВСП “Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»
  • Одеський торговельно-економічний  фаховий коледж

Конференція була проведена у змішаному форматі, де науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі освіти висвітлювали креативні ідеї та мали змогу подискутувати щодо актуальних проблем фінансової сфери в умовах воєнного стану.

Автори тез висвітили найактуальніші питання, зокрема щодо: проблем логістичних перевезень в Україні під час воєнного стану; економічного відновлення і розвитку України після збройного конфлікту; проблем та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні; cистеми обліку, аналізу та аудиту в умовах війни; ролі ІТ у забезпеченні оборони держави; інформаційно-комунікаційних технологій як запоруки сталого розвитку економіки та інші

Тези характеризуються науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної роботи та свідчили про активну участь викладачів та здобувачів освіти у проведенні наукових досліджень. Висловлені у тезах пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

Дякуємо викладачам та здобувачам освіти за цікаві доповіді та яскраві виступи.

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1MASQyLkLmioc2S5fmii8etAgE8wDvtWp/view?usp=sharing