Інформація про програму та активні програми ERASMUS+


Програма  Європейського Союзу Erasmusнадає можливість навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні, що бере участь в програмі. Ця європейська програма обміну студентами створена в 1987 році. Її основною метою було сприяння співпраці між університетами та мобільності студентів в кордонах ЄС.  Програма Erasmus склала основну частину Програми навчання протягом усього життя Європейського Союзу на 2007-2013 роки та була організаційною структурою Європейської Комісії у сфері вищої освіти.Програма Erasmus була започаткована Європейським Союзом в 2004 році для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.

У 2014-2020 роках у Євросоюзі діятиме нова програма Erasmus+. Вона поєднає сім діючих європейських програм у сфері освіти, науки та спорту.Ця програма підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів Програми Еразмус+. Країнами-членами Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

Програма Erasmus+ має на меті підвищення кваліфікації та працездатності, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах.

Програма Erasmus+ надасть можливість більш ніж 4 мільйонам європейців навчатися, тренуватися, набувати досвіду роботи та працювати волонтерами за кордоном.Програма Erasmus+ підтримуєміжнаціональні партнерські відносини між освітніми, навчальними та молодіжними установами та організаціями, сприяєсвітової співпраці у напрямі освіти та науки, підтримує національні зусилля щодо модернізації системи освіти, навчання та молодіжної роботи. Як інтегрована програма Erasmus+ пропонує більше можливостей для співпраці в секторах освіти, навчання, молодіжної роботи та спорту. Вона є легшою для доступу, ніж її попередники, із спрощеними правилами фінансування.

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету оприлюднює конкурс на отримання грантів у 2019/2020 навчальному році.

СПИСОК АКТИВНИХ ПРОГРАМ

  1. B2 Люблянська Вища Школа Бізнесу (м. Любляна, Словенія). Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання та навчання.
  2. B2 d.o.o Вищий професійно-технічний коледж (м. Любляна, Словенія). Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладаннята навчання.

Опис

Напрямок КА1 – мобільність викладачівта студентів

Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 2 днів до 2 місяців.

Мобільність викладачів з метою викладання дозволяє науково-педагогічному персоналу вищого навчального закладу (далі:ВНЗ) викладати у ВНЗ-партнера за кордоном. Мобільність викладачів з метою викладання може бути в будь-якій предметній області / навчальній дисципліні.

Мобільність персоналу для навчання підтримує професійний розвиток викладацького та адміністративного персоналу, а також розвиток залученихустанов через участь у навчальних заходах за кордоном (за винят комконференцій) та спостереження за роботою спеціалістів, навчання уперіод мобільності / тренінги у ВНЗ партнера, або в іншій відповідній організації за кордоном.

Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) запопередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ і зобов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 4 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики – від 4 до 12 місяців.