Сторінки історії інституту


Одеський фінансово-економічний технікум був створений за Наказом №147 Народного комісара фінансів УРСР від 11 січня 1945 року, коли йшла ще Велика Вітчизняна війна, після визволення міста Одеси військами 3-го Українського фронту. Його історія пов’язана з післявоєнною відбудовою, становленням країни, розвитком фінансової системи.

В історію становлення і розвитку навчального закладу увійшли імена його директорів:

 • Степанова Володимира Володимировича (1945-1951рр.);
 • Крайнього Андрія Михайловича (1952-1961рр.);
 • Аркавенко Сергія Романовича (1961-1981рр.);
 • Єрмалаєвої Валентини Іванівни (1981-1993рр.)
 • Квач Ярослава Петровича (з 1994 р. по теперішний час)

Перший контингент студентів технікуму становив 280 осіб. Це були діти , які втратили батьків на війні, фронтовики, які бажали вчитися та освоювати фінансову професію. Спочатку в технікумі ведеться підготовка за трьома спеціальностями:

 • Державні доходи СРСР;
 • Державний бюджет СРСР;
 • Фінансування і кредитування капітальних вкладень.
 

Архівні документи

Період становлення

Тяжкими були перші кроки існування технікуму. Цікавим є факт вступу і зарахування перших студентів до технікуму. Навчальний рік різні категорії студентів розпочинали неодночасно. Навчальні заняття проводилися у двох приміщеннях за адресою: вул. Бебеля,6 та вул. Франца Мерінга, 49. Заняття проводилися у дві зміни: денну, вечірню.

В 1949 році Постановою Ради Міністрів СРСР від 05.11.1949р. №4145 фінансово-економічний технікум об’єднується з обліково-кредитним технікумом і називається фінансово-кредитним. З цього часу підготовка фахівців ведеться на фінансовому та кредитному відділеннях за спеціальностями:
– держдоходи СРСР;
– держбюджет СРСР;
– фінансування капітальних вкладень;
– грошовий обіг та кредит;
– облік в Держбанку.

За три роки існування (1945-1947рр.) фінансово-економічний технікум виріс, були налагоджені умови навчання, проживання в гуртожитках №1 за адресами: вул. Короленко,10 і гуртожитку №2, вул. Бебеля,6. Поступово укомплектувалися навчальні кабінети та циклові предметні комісії. Перші випускники фінансистів характеризуються такими даними:

Випуск

Дата Спеціальність

Кількість (чол.)

I

Липень, 1946 „Держдоходи” 20

II

Лютий, 1947

„Держбюджет”

„Фінансування і кредитування капітальних вкладень”

31

21

III

Червень, 1947

„Держдоходи”

„Фінансування і кредитування капітальних вкладень”

27

20

IV

Лютий, 1948

Держдоходи

25

V Червень, 1948 „Держбюджет”

„Держдоходи”

„Фінансування і кредитування капітальних вкладень”

20

29

38

Відповідно до розпорядження Міністерства фінансів України з 1 вересня 1947 року організовано госпрозрахункову їдальню в приміщенні Одеського обласного фінансового відділу по вулиці Дерибасівська,8. Технікуму виділили і підсобне господарство. В осінній період силами студентів збирався врожай.

 

1

2

3
4 5 6

Зміцнення зв’язків навчального закладу з органами фінансової системи (1960-1965рр.)

З 1960 року в Одеському фінансово-кредитному технікумі впроваджується підготовка фахівців ще за двома спеціальностями:
– бюджетний облік;
– державне страхування;
Серед основних напрямків в роботі закладу стає зміцнення зв’язку навчально-виховного процесу з практикою органів фінансової системи, для яких технікум готує фахівців. З цією метою у закладі вживаються заходи щодо удосконалення виробничої практики у фінансових, страхових органах, ощадних касах, бюджетних установах різних областей України.

Міністерство фінансів України під бази виробничої практики виділяє тільки кращі місця в усіх регіонах України. У цьому ключовому питанні технікуму багато допомагають завідувачі обласних фінвідділів. Викладачами створюється необхідне навчально-методичне забезпечення практики.

Така сумісна робота давала високий рівень теоретичних знань випускників і практичних навичок роботи за спеціальністю. З 1961-1962 навчального року при Одеському фінансово-кредитному технікумі на денному та вечірньому відділеннях навчалося 690 студентів, в тому числі 60 студентів за направленням Міністерства фінансів Молдавської РСР. На заочному відділенні та 6-ти НКП у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Полтаві, Сімферополі, Харкові навчалися 2900 студентів.

1 2 3

Зображення 1-2: Студенти на практиці у Вознесенському міськфінвідділу

Зображення 3: Виступ директора Аркавенко С.Р. на засіданні на честь 20-ї річниці існування технікуму

Підвищення навчальної та громадської активності студентів

Якість знань студентів складала більш, ніж як 60 відсотків. Значною мірою підвищилася навчальна та громадська активність студентів. Студенти беруть активну участь у добровільній народній дружині, у зборі врожаю сільськогосподарської продукції, у Біляївському районі Одеської області.

У спортивно-масовій роботі серед середніх спеціальних навчальних закладів м. Одеси та Одеської області технікум посідає:

 • 1- місце – у змаганнях на велосипедах;
 • 1- місце – у легкоатлетичному кросі;
 • 3-місце – з гімнастики.

11 січня 1965 року колектив технікуму відзначає 20-річчя з дня існування навчального закладу. За минулі 20 років технікум підготував більш як 12 тис. спеціалістів. Створено колектив досвідчених викладачів.

У ці роки матеріально-технічна база технікуму не відповідає стандартам підготовки фахівців і Міністерство фінансів України приймає рішення про будівництво навчального комплексу. В першу чергу, починається будівництво гуртожитку для студентів.

Курс на спеціалізацію

У 1965 році було введено в дію побудований гуртожиток для студентів на 456 місць за адресою: вул. 25-ої Чапаївської дивізії, 6, який має необхідні побутові умови. Створено систему соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

У цей період продовжується будівництво навчального комплексу. Поряд із гуртожитком побудовано 5-типоверховий навчальний корпус та 3-риповерховий громадсько-побутовий корпус з актовим, спортивним залами, їдальнею та іншими обслуговуючими приміщеннями, які з’єднуються з гуртожитком критим переходом.

1 2 3
4 5

Зображення 1: Будинок гуртожитку технікуму

Зображення 2-3: У кімнатах гуртожитку

Зображення4: Медичний пункт у гуртожитку

Зображення5: Куток відпочинку

Перейменування в Одеський фінансовий технікум

З 1 вересня 1968 року технікум готує фахівців для фінансових і страхових органів й перейменований у фінансовий технікум.

Йде підготовка фахівців за 2-ма спеціальностями:
– держбюджет СРСР;
– державне страхування;

З 1971-1972 навчального року здійснюється підготовка фахівців і за спеціальністю „Бюджетний облік”. Середня чисельність викладачів технікуму складає 56 чол. Щорічний прийом на навчання до закладу на денне відділення складає 600 осіб, в тому числі 2 групи, 60 осіб складав прийом та підготовка фахівців для Молдавської РСР.

У вересні 1969 р. в м. Кишиневі Молдавської РСР відкривається свій фінансовий технікум і Одеський фінансовий технікум зупиняє підготовку кадрів для Міністерства фінансів Молдавії, яка проводилася з 1961-1969рр.

1 2

Зображення 1: В кабінеті машинного програмованого контролю знань

Зображення 2: Навчальні заняття ведуть викладачі

Колектив Одеського фінансового технікуму розпочинає навчальний рік у новозбудованому навчальному корпусі.

З 1 вересня 1970 року колектив Одеського фінансового технікуму розпочав навчальний рік у новозбудованому навчальному корпусі за адресою: вул. 25-ої Чапаївської дивізії,6.

Це був рік активної підготовки держави до святкування 50-річчя створення СРСР. Готуючись до цієї дати, колектив закладу працював над виконанням визначених підвищених зобов’язань з достойної зустрічі цієї дати.

Кращими за результатами роботи визнані чотири предметні (циклові) комісії. Колектив студентів 21 навчальної групи, очолюваний класним керівником Шапоренко Ольгою Василівною, за кращі результати у навчанні був премійований 30-ма путівками відпочинку в Карпати. За зразкове утримання гуртожитку колектив технікуму було нагороджено дипломом 1 ступеня. Колектив художньої самодіяльності (150 чол.) на районному огляді посів 3-є місце. Відзначений трудовий внесок колективу закладу в осінньо-польових роботах. Розпорядженням Міністра фінансів УРСР Барановського Анатолія Максимовича за успішну навчально-виховну роботу з підготовки кадрів для фінансової системи колектив технікуму було премійовано.

1 2

Зображення 1: У спортивному залі

Зображення 2: У фойє навчального корпусу

Здійснюються зміни контингенту студентів заочної форми навчання

У зв’язку зі створенням в 1973 році фінансового технікуму в місті Харкові, контингент студентів–заочників Харківського, Донецького навчально-консультаційних пунктів Одеський фінансовий технікум передає Харківському фінансовому технікуму. Навчально-консультаційний пункт в м. Києві перетворюється у філіал. Зі створенням в 1977 році в м. Дніпропетровську фінансового технікуму ліквідується Дніпропетровський навчально-консультаційний пункт. 1972-1973 навчальний рік для навчального закладу був роком підготовки і проведення Всесоюзної науково-практичної конференції „Досвід впровадження в навчально-виховний процес активних методів навчання”. Учасники конференції мали можливість бачити досягнення колективу в усіх напрямках навчально-методичної та виховної роботи. Оцінка роботи педагогічного колективу з підготовки фахівців з боку учасників конференції була високою. Ініціативу в проведенні науково-практичної конференції на базі Одеського фінансового технікуму підхопили колективи Ленінградського, Орджонікідзького, Красноярського, Мінського фінансових технікумів Радянського Союзу.

1 2 3

Зображення 1-3: На Всесоюзній конференції

Педагогічна праця викладачів Одеського фінансового технікуму відзначена
нагородами

Високі вимоги до своєї роботи, інтенсивна та відповідальна педагогічна праця викладачів з підготовки фахівців не могла бути непоміченою.

Указами Президії Верховної Ради УРСР удостоєні звання „Заслужений вчитель України”:

 • Аркавенко Сергій Романович, директор технікуму з 1961-1981 рр., викладач фінансових дисциплін;
 • Кісіль Михайло Павлович, викладач державних доходів;
 • Левкіна Ніна Михайлівна, викладач фінансово-економічних дисциплін.
1 2 3


Нагороджені знаком
„Відмінник народної освіти”:

 • Чібіч’ян Армен Срабіонович, викладач суспільних наук;
 • Стрецкул Альбіна Григорівна, викладач суспільних наук;
 • Чижикова Марія Степанівна, викладач літератури;
 • Обнявко Галина Пилипівна, викладач фізики.


Нагороджені знаком „Відмінник фінансової роботи” 15 викладачів:

 • Аркавенко Сергій Романович;
 • Бабуха Георгій Михайлович;
 • Вавілова Інга Іванівна;
 • Жадан Олександра Михайлівна;
 • Драпалюк Йосип Іванович;
 • Деващук Людмила Григорівна;
 • Єрмалаєва Валентина Іванівна;
 • Катаєва Лариса Михайлівна;
 • Кісіль Михайло Павлович;
 • Куліченко Віктор Захарович;
 • Кучер Лариса Семенівна;
 • Левкіна Ніна Михайлівна;
 • Семенова Лариса Леонідівна;
 • Сторожева Тетяна Володимирівна;
 • Тищенко Світлана.


Інновації у професійній підготовці фахівців

 

З 25.12.1981 року згідно з наказом Міністерства фінансів УРСР за №352-Л технікум очолює Єрмалаєва Валентина Іванівна.

У технікумі було взято курс на закріплення кращих досягнень, результатів у навчально-виховному процесі, зміцнення матеріально-технічної бази.

Це були роки, коли змінювалися роль, місце і функції спеціалістів середньої ланки, підвищувалися вимоги до її компетентності, технологічної культури, конкурентоспроможності. Одним із ключових питань у професійній підготовці фахівців в технікумі стає впровадження нових інформаційних технологій. Суттєві зміни в усвідомленні проблеми інформатизації освіти відбувалися у 1985 році.

У навчальний план введено предмет „Інформатика та комп’ютерна техніка”. Комп’ютерної грамотності навчаються й викладачі. Здійснюється технічне переобладнання матеріальної бази технікуму. Обладнуються навчальні кабінети комп’ютерною технікою.

Завдяки застосуванню комп’ютерних технологій підвищується професійна якість фахівців. Колектив навчального закладу першочергово вирішує питання матеріального обладнання, створення навчально-методичного комплексу з предмету „Інформатика та комп’ютерна техніка”, використання у навчальному процесі комп’ютерної техніки. Серед фінансових технікумів Міністерства фінансів України Одеський фінансовий технікум стає опорним з питань методики викладання, використання у навчальному процесі комп’ютерної техніки.


Проведення Всесоюзної науково-практичної конференції
„Проблеми та перспективи комп’ютеризації навчально-
виховного процесу у технікумах системи
Міністерства фінансів СРСР

Згідно з планом основних заходів роботи з кадрами в органах фінансової системи Міністерства фінансів СРСР з 29 вересня по 2 жовтня 1987 року на базі Одеського фінансового технікуму проводиться на високому науково-теоретичному і організаційному рівні Всесоюзна конференція викладачів фінансових технікумів „Проблеми та перспективи комп’ютеризації навчального процесу”. За активну участь у підготовці і проведенні Всесоюзної конференції колектив навчального закладу було премійовано.

 
 
Зображення 1: На пленарному засіданні Всесоюзної навчальної конференції .
Виступає з доповіддю Міністр фінанасів України Забродін Іван Олександрович
Зображення 2: Під час Всесоюзної навчальної конференції .

Зміни у підготовці фахівців за спеціальностями

У 80-ті роки технікум готує фахівців за трьома спеціальностями:
– державний бюджет;
– бюджетний облік;
– державне страхування.

Щорічний прийом до технікуму на денне відділення складає 210 осіб. Ведеться підготовка за заочною формою навчання та у філії м. Києва.

З 1990 року виникають зміни у спеціальностях та спеціалізаціях.
Фінансовий технікум готує фахівців за спеціальностями:
фінанси (спеціалізації „Фінанси підприємств”, „Податки та оподаткування”, „Бюджетний облік”);
бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності підприємств;
страхова справа.

Зображення : У навчальних кабінетах технікуму

Виховна робота

За усі роки існування навчального закладу була відпрацьована чітка система виховної роботи зі студентами. Виховна робота проводилася під час навчання і в позанавчальний час викладачами, кураторами навчальних груп. У гуртожитку працює літературно-музична вітальня, яка має зв’язок з міською літературною вітальнею Будинку вчених м. Одеси. Проводяться тематичні вечори, конкурси, творчих робіт студентів, олімпіади з предметів, працюють гуртки з професійних дисциплін. Традиційно, в останню суботу травня місяця, організуються зустрічі з випускниками закладу.

Протягом усіх років навчальний заклад має тісний зв’язок з ветеранами легендарної 25-ої Чапаївської дивізії. За участю ветеранів війни, громадських організацій району на будівлі навчального корпусу технікуму встановлено меморіальну дошку на честь ветеранів легендарної 25-ої Чапаївської дивізії. .

Зображення : Виступає хор технікуму

Зображення : Ветерани 25-ї Чапаєвської дивізії в кімнаті бойовой слави технікуму

Зображення : Відкриття меморіальної дошки на будівлі навчального корпусу на честь воїнів 25-ої Чапаївської дивізії

Міжнародні зв’язки

Цікавою сторінкою в історії міжнародних зв’язків з 1989 року були партнерські стосунки технікуму з економічним коледжем м. Роскілде (Данія). Делегація з технікуму вивчала методику викладання з використанням нових зарубіжних технологій, відвідала декілька навчальних занять, виховних заходів, побувала у фермерському господарстві, на промисловому підприємстві, зустрічалася з мером м. Роскілде, була на екскурсіях в музеях столиці Данії Копенгагені. Це були незабутні зустрічі, які давали плідні результати у навчально-виховному процесі двох навчальних закладів

1 2 3
Зображення 1-3 : В період перебування делегації технікуму в економічному коледжі міста Роскілде (Данія)

Одеський фінансово-економічний коледж

В ці роки в системі освіти України йде реорганізація технікумів, перетворення їх у коледжі. Колектив Одеського фінансового технікуму, маючи добру матеріально-технічну базу, сучасне обладнання, методичне забезпечення предметів був здатним на підготовку фахівців за новим освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр з економіки”.

Розпочалася творча, напружена робота колективу з розробки концепції, Статуту коледжу, пакету ускладнених навчальних планів, програм, переробки комплексу методичного забезпечення предметів.

Атестаційна Комісія Міністерства освіти України дає добру оцінку роботи колективу технікуму з усіх напрямків. 26.03.1993 року рішенням комісії Міністерства освіти України і наказом Міністерства фінансів України №114 від 24.12.1993р. технікум набуває нової якості та отримує статус коледжу, вищого навчального закладу ІІ рівня акредитації.

Коледж забезпечує фундаментальну, професійну та практичну підготовку фахівців за спеціальністю „Фінанси”, двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • І ступінь „Молодший спеціаліст”, на базі неповної загальної освіти зі строком навчання 3 роки;
 • ІІ ступінь „Бакалавр з економіки”, на базі повної загальної середньої освіти, зі строком навчання 4 роки.

Зображення : Наказ про перетворення технікума в коледж

1994-1997рр.

Навчально-виховний процес в Одеському фінансово-економічному коледжі набуває нового змісту. Спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України коледж увійшов до навчального комплексу „Економіст” у складі з Одеським державним економічним університетом, що забезпечує можливість випускникам коледжу завершувати навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр.

Співпраця з вищими навчальними закладами ІІІ, IV рівнів акредитації проходить і за іншими напрямками.

Коледж плідно співпрацює з державними фінансовими установами, організаціями м. Одеси та областями Південного регіону України, для яких готуються фахівці.

В 1996-1997 навчальному році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” 57 осіб, з яких 50 осіб продовжили навчання в Одеському державному економічному університеті та Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Крок до нового тисячоліття

На цей час Одеський фінансово-економічний коледж набуває багаторічний досвід роботи не одного покоління викладачів, що працювали у технікумі, коледжі. Створена міцна і надійна навчальна, науково-методична та матеріально-технічна база.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в коледжі стають Державні стандарти вищої освіти та їх складові: освітньо-кваліфікаційні характеристика випускника (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП), структурно-логічні схеми підготовки фахівців, навчальні плани.

У навчальний процес залучаються професори, доктори наук, кандидати наук, доценти, провідні фахівці фінансових, податкових органів, держказначейств м. Одеси.

Помітно активізується робота науково-педагогічного складу щодо науково-методичної роботи: участі у науково-практичних конференціях, виданні навчальних підручників, посібників, написанні статей, розробці методичної документації.

1 2
Зображення1 : Учасники круглого столу обласного семінару з питань самостійної роботи студентів

Зображення2 : Під час проведення ділової гри з предмету “Ревізія і контроль”

Інтеграція навчально-виховного процесу з фінансовими структурами

Основними замовниками кадрів є Міністерство фінансів України та його фінансові структури: головні фінансові управління облдержадміністрацій, управління державного казначейства, контрольно-ревізійні управління, бюджетні установи освіти, охорони здоров’я, культури областей південного регіону України: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Автономної Республіки Крим.

Із замовниками кадрів укладені договори про підготовку фахівців. В цих областях виділені місця проходження виробничої, переддипломної практик студентів.

Навчальний заклад щорічно приймає молодь на навчання за цільовими направленнями, що забезпечує в подальшому для такої молоді місця виробничої практики і місця роботи випускників

Запроваджено комплекс заходів щодо іншої ефективної взаємодії з органами фінансової системи, підприємствами, установами шляхом проведення за їх участю науково-практичних конференцій.

Практичні робітники фінансових структур беруть участь у конкурсах, ділових іграх з предметів, відбуваються зустрічі з випускниками закладу.

1 2

Зображення1 : Під час зустрічі колективу коледжу з практичними робітниками фінансових установ м. Одеси

Зображення2 : На зустрічах з випускниками

Від коледжу до університету

З метою впорядкування мережі вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства фінансів України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. №471-р на базі Одеського фінансово-економічного коледжу утворюється філія Українського державного університету економіки і фінансів.

З утворенням філії розробляється нове нормативне поле діяльності, укріплюється матеріально-технічна база, реалізуються пріоритетні напрямки подальшої науково-методичної роботи.

У філії проводиться робота з комплектуванням 6-ти кафедр:

 • соціально-гуманітарних дисциплін;
 • вищої математики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем;
 • прикладної економіки;
 • економічної теорії;
 • обліку, аудиту, статистики та економічного аналізу;
 • фінансів.


Крок до підвищення рівня акредитації і відкриття нової спеціальності

Створення філії дало можливість колективу одержати старт у майбутнє для відкриття нових спеціальностей і підвищення рівня акредитації. Цій події передувала цілеспрямована, напружена творча праця колективу. В наявності були усі необхідні навчальні кабінети, лабораторії обладнані необхідними засобами навчання.

У складі кадрового потенціалу:

 • професорів, докторів наук – 7;
 • доцентів, кандидатів наук – 25;
 • кандидатів наук – 12;
 • старших викладачів – 21;
 • асистентів – 18.

Якість знань у випускних бакалаврських групах складала 94 відсотки. Колективом проводиться робота щодо розробки пакету документів з нової спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” та документації щодо підвищення рівня акредитації за спеціальністю „Фінанси”.

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 21 червня 2005 р., протокол №56 Одеська філія УДУЕФ визнана акредитованою з наданням ліцензії на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 6.050100 „Облік і аудит”, ліцензованим обсягом прийому 50 осіб на денну і 50 осіб на заочну форми навчання.

Цим же рішенням надається ліцензія на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”, ІІІ рівнем акредитації, з ліцензованим обсягом прийому 75 осіб на денну і 75 осіб на заочну форми навчання.

Наказом Міністерства фінансів України №520 від 02.06.2006р. Одеській філії надано назву Одеський інститут фінансів Українського державного університету економіки і фінансів. Зроблено ще один крок уперед.

Сторінки студентського життя

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Зображення 1-9: Феєрверк козацького духу в стінах інституту

Наказом Міністерства фінансів України № 520 від 02.06.2006 р. Одеська філія перейменована в Одеський інститут фінансів Українського державного університету економіки і фінансів .

Наказом по Міністерству фінансів України № 1227 від 07.11.2007 року Одеський інститут фінансів Українського державного університету економіки і фінансів перейменовано в Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

З метою впорядкування мережі вищих  навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України №1309 від 17.12.2015р. «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі» та наказом № 442 від 21.04.2016р. «Про внесення змін до наказу №1309 від 17.12.2015р….» Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі реорганізовано в Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Понад сімдесят років минуло з часу заснування Одеського фінансово-економічного технікуму, який був одним із базових в освітній системі Міністерства фінансів Україні, здійснював підготовку фахівців для  роботи  у  фінансових органах.

Змінюючи свій статус, навчальний заклад залишався вірним своєму призначенню – готувати висококваліфіковані кадри для фінансових структур. За цей час навчальний заклад підготував понад 50 тисяч висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які працювали і працюють в державних установах фінансової системи України, на підприємствах і організаціях різних форм власності.

Організація освітньої діяльності в інституті здійснюється на підставі нового Закону України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 №1556-VII.

У порядку імплементації зазначеного закону розроблена низка Положень, які регламентують роботу  факультетів, кафедр та структурних підрозділів інституту, а саме: Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ, Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії, Типове положення про кафедру в ОТЕІ КНТЕУ, Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ, Положення про обов’язкове навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Усі Положення оприлюднені на офіційному сайті інституту.

Навчальний процес проводиться за навчальними та робочими навчальними планами, затвердженими в установленому порядку, з урахуванням змін у нормативно-законодавчих актах Міністерства освіти і науки України. Усі навчальні дисципліни забезпечені 100% навчально-методичними комплексами. Більшість навчально-методичних комплексів представлені в електронному каталозі інституту з послідуючим виходом до мережі Інтернет.

Станом на 1.07.2016 в Інституті навчається 538 осіб,  з них :

– за освітнім ступенем «Бакалавр» – 362 студента;

– за освітнім ступенем «Спеціаліст» –  176 студентів.

Підготовка фахівців ведеться в галузі знань 07 «Управління та

адміністрування»  за спеціальностями :

– 071 «Облік і оподаткування», ступень вищої освіти «Бакалавр»;

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ступень вищої освіти

«Бакалавр»;

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ступень вищої освіти

«Спеціаліст».

Одеський торговельно-економічний інститут  КНТЕУ є акредитованим навчальним закладом  за ІІІ рівнем (напрями підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», спеціальність 7.03050801«Фінанси і кредит»). Якість підготовки фахівців відповідає акредитаційним вимогам ДАК.

В Інституті створено і функціонує 7 кафедр. Науково-педагогічний потенціал представлений 58 викладачами, з  них докторів наук, професорів – 6 осіб; кандидатів наук – 37 осіб; доцентів -25 осіб.

Завдяки плідній наполегливій науковій праці професорсько-викладацького колективу протягом  2011 – 2016 років значно виріс освітній і науковий потенціал інституту. Підготовлено і опубліковано 743 наукових праць, з них :    20 монографій,   39 навчальних посібників  ( у тому числі,  20 з грифом МОН України ),  366 статей у фахових виданнях (у тому числі,  44 в іноземних

виданнях ),  305 тез доповідей, 13 наукових публікацій у виданнях, які входять до міжнародних науко- метричних баз даних .

Провідні науковці: професор, д.е.н. Квач Я.П., доцент, к.е.н. Чуркіна І.Є.  –

приймали активну участь в розробці науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України (Глава 4. Бюджетний процес та його учасники) – Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів

[ заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДФМТ, 2010. – 592 с., в складанні підручника «Управління державним бюджетом України»  (Теми 4- 8).

Управління державним бюджетом України: підручник/ кол. Авторів  [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

Протягом останніх п’яти років за Одеським торговельно-економічним інститутом КНТЕУ  закріплено теми наступних  науково-дослідних робіт:

«Інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу України» (Державний реєстраційний номер 0113U004142);

«Розвиток місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в умовах реформи бюджетної системи України» (Державний реєстраційний номер 0113U004141);

«Інноваційне забезпечення і супровід регіональної зовнішньоекономічної діяльності» (Державний реєстраційний номер 0113U007925).

Науково-педагогічні працівники інституту приймають участь у розробці 30 науково-дослідних робіт, є членами спеціалізованих Вчених рад, Громадської ради при Головному управлінні Державної фіскальної служби України в Одеській області, Ради Одеського територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Робочої групи «Забезпечення інвестиційної діяльності та розвитку зовнішніх відносин» регіонального комітету з економічних реформ Одеської обласної державної адміністрації.

Для здійснення навчально-виховного процесу Інститут має потужну матеріально-технічну базу.

Загальна кількість комп’ютерів, які використовуються  в навчальному процесі налічує 186 одиниць і 14 найменувань інформаційних програм .

Загальна площа навчального  корпусу  дорівнює 7213,6 м2, у тому числі: навчальних приміщень – 1980,6 м2; площа комп’ютерних лабораторій – 445 м2;

площа актового залу –278 м2  на 400 місць;площа читального залу з книгосховищем – 178м2 (бібліотека нараховує60645 примірників книг, забезпечена безпровідним Інтернетом);площа їдальні –  469,3м2, на 240 місць;

площа спортивного залу – 339,3м2; площа спортивного майданчику – 3500м2;

Загальна площа гуртожитку – 5026,5 м2, у тому числі: житлова площа  – 3095,8 м2 ; площа медичного пункту – 76,6 м2.

       Директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ –

Квач Ярослав Петрович  (нар. 23 серпня 1963 року), доктор економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, директор Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Квач Ярослав Петрович працює в Одеському інституті фінансів з 1994 року. Автор 5 науково-дослідних робіт. Науково-дослідні роботи опубліковані у  123 наукових працях, в т.ч. 50 наукових публікаціях у фахових виданнях і 6 у зарубіжних виданнях, 8 монографій.

Є головою вченої та науково-методичної рад Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, членом Одеської обласної організації Спілки економістів України, членом ради Одеського територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, член-кореспондент Інженерної академії України.

З 2015 року є членом спеціалізованої вченої ради К 41.816.03 в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та Управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Підготував  5 кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та Управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

За особистий внесок у розвиток освіти нагороджений почесними грамотами Міністерства фінансів України, Одеської Обласної Державної адміністрації, обласної ради, міської ради, Одеської обласної профспілкової організації працівників державних установ.