Рішення ВР №03 від 01.11.2018 р.


ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОТЕІ КНТЕУ

 

01 листопада 2018 року відбулося засідання вченої ради ОТЕІ КНТЕУ.

Згідно з порядком денним, на засіданні вченої ради розглядалися такі питання і прийнято рішення:

 

1.                 Про обрання на посади науково-педагогічних працівників у зв’язку із закінченням контракту. Прийнято рішення.

 

2.                 Про розгляд річного звіту з науково-дослідної роботи за 2018 рік. Прийнято рішення.

 

3.                 Затвердження Плану науково-дослідної роботи на 2019 рік. Прийнято рішення.

План затверджено.

4.                 Про готовність до осінньо-зимового періоду 2018/2019 навчального року. Прийнято рішення.

 

5.                 Щодо розгляду кандидатури Голови приймальної комісії та Відповідального секретаря ОТЕІ КНТЕУ на 2019 рік. Прийнято рішення.

 

6.                 Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ. Прийнято рішення.

Положення затверджено.

7.                 Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів. Прийнято рішення.

Положення затверджено.

8.                 Про рекомендацію до друку збірника наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки» (25-26 жовтня, 2018). Прийнято рішення.