Рішення ВР №02 від 28.09.2018 р.


ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОТЕІ КНТЕУ

 

28 вересня 2018 року відбулося позачергове засідання вченої ради ОТЕІ КНТЕУ.

На засіданні вченої ради розглядалися такі питання і прийнято рішення:

 

1.          

Затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Державні фінанси», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування».

Прийнято рішення.

Звіт затверджено.

2.     

Затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування».

Прийнято рішення.

Звіт затверджено.