Первинна акредитація Освітнього Ступеня “Магістр”


Наприкінці 2018 року Одеським торгівельно-економічний інститутом Київського Національного торгівельно-економічного університету пройдена первинна акредитація Освітнього Ступеня “Магістр” за спеціальностями 071 “Облік і оподаткування” і 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” в галузі знань 07 “Управління та адміністрування”