Неформальна освіта в ОТЕФК


У країнах ЄС неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з формальною. Її розвитку там сприяють міжнародні організації – ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші. 

В Україні поки що не існує визнаних стандартів неформальної освіти, але є декілька організацій, які займаються розвитком її стандартів та показників якості. Серед них Українська Академія Лідерства, Prometheus, Міжнаціональний центр неформальної освіти тощо. 

Неформальна освіта – це можливості для саморозвитку, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін продовжує втілення неформальної освіти в освітній процес – співпрацю з власниками програмного забезпечення «Дебет Плюс» в рамках навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» для освітнього рівня бакалавр. 

В січні 2023 року Одеський торговельно-економічний фаховий коледж підписав Меморандум про співпрацю з компанією «Дебет Плюс», спрямований на розвиток потенціалу фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, сприяння їх практичній підготовці, підвищенню якості освіти та науки України, покращення ситуації на ринку праці України. 

Програмний комплекс для автоматизації бухгалтерського, оперативного та фінансового обліку «Дебет Плюс» – це українська розробка яка присутня на ринку нашої країни вже 30 років.

Восени  здобувачі освіти освітнього рівня бакалавр опанували  онлайн тренінг (стажування) в компанії «Дебет Плюс» для підвищення рівня теоретичних та практичних знань з питань автоматизації обліку, аналізу, аудиту бізнес процесів на підприємстві, вміння здійснювати облік, аналіз та аудит на основі digital-технологій та хмарних інфраструктур, проводити інтелектуальний бізнес-аналіз даних.

Вітаємо здобувачів освіти освітнього рівня бакалавр з успішним завершенням навчання і отриманням сертифікатів міжнародного зразка про проходження курсу з комплексної автоматизації бухгалтерського і фінансового обліку в програмному комплексі «Дебет Плюс»!!!