Наукові видання


Електронний науковий журнал «Економіка. Екологія. Соціум»

ISSN-L:  2616-7107

Періодичність: 4 рази на рік.

Видавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Журнал засновано у 2017 р.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Сайт журналу: https://ees-journal.com

Засновники журналу:

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Державна вища техніко-економічна Школа імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

Етика публікації і вимоги по запобіганню недобросовісній практиці публікацій.

Голова наукової ради:

академік НАН України Буркинський Борис Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Співголова наукової ради:

академік НАПН України МАЗАРАКІ Анатолій Антонович – доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету.

Заступники голови наукової ради:

Квач Ярослав Петрович – доктор економічних наук, професор, директор Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Лайко Олександр Іванович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Рейман Кшиштоф – доктор габілітований з економіки, професор, ректор Державної вищої технічно-економічної Школи ім. Броніслава Маркевича, Польща.

Купінець Лариса Євгеніївна – доктор економічних наук, професор (завідувач відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Головний редактор:

Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, доцент (завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету).

Заступник головного редактора:

Пукала Ришард – доктор філософії у галузі економіки, професор (проректор з навчальної роботи зі студентами Державної вищої технічно-економічної Школи ім. Броніслава Маркевича, Польща).

Відповідальний секретар:

Степанова Дар’я Сергіївна – кандидат економічних наук (доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету).
Адреса: 65000, Україна, м.Одесса, вул. Інглезі, 6.

 Індексація у наукометричних та бібліографічних базах даних