Мобільність студентів та викладачів


Учать у міжнародному проекті з академічної мобільностінауково-педагогічного персоналуу 2019/2020 навчальному році в рамках програми Erasmus+(KA 107)

СПИСОК АКТИВНИХ ПРОГРАМ

 1. B2 Люблянська Вища Школа Бізнесу (м. Любляна, Словенія). Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання та навчання.
 2. B2 d.o.o Вищий професійно-технічний коледж (м. Любляна, Словенія). Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладаннята навчання.

1.         Опис

Напрямок КА1 – мобільність викладачів

Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами -партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 2 днів до 2 місяців.

1.1 Мобільність викладачів з метою викладання дозволяє науково-педагогічному персоналу вищого навчального закладу (далі:ВНЗ) викладати у ВНЗ-партнера за кордоном. Мобільність викладачів з метою викладання може бути в будь-якій предметній області / навчальній дисципліні.

1.2 Мобільність персоналу для навчання підтримує професійний розвиток викладацького та адміністративного персоналу, а також розвиток залучених установ через участь у навчальних заходах за кордоном (за винятком конференцій) та спостереження за роботою спеціалістів, навчання уперіод мобільності / тренінги у ВНЗ партнера, або в іншій відповідній організації за кордоном.

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету оприлюднює конкурс на отримання грантів у 2019/2020 навчальному році. Для подання заявки відкриті такі вакансії:

• дві (2) посади для мобільності персоналу для навчання,

• одна (1) посада для мобільності персоналу з метою викладання.

2.         Термін і місце мобільності

Тривалість мобільності між країнами-партнерами обмежена від 2 днів (мінімально) до 2 місяців (максимально), виключаючи час подорожі. Максимум 2 дні можуть бути додані до терміну мобільності (один день для виїзду за кордон та один день для подорожі після останнього дня діяльності за кордоном).

Викладацька діяльність повинна містити як мінімум 8 годин викладання на тиждень (або будь-який коротший термін перебування). Якщо мобільність триває довше одного тижня, мінімальна кількість навчальних годин за неповний тиждень має бути пропорційною тривалості цього тижня.

Мобільність повинна відбуватися у термін з 1 червня 2019 року по 31 липня 2022 року.

Кандидати на участь у проекті мобільності повинні мати трудовий договір з Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету.

Якщо одночасно заявник перебуває у трудових відносинах в іншому середньому професійному училищі чи вищому навчальному закладі, він повинен подати довідку, видану цією установою, що не отримуює дотацію іншого роботодавця за ту ж мобільність.

Інститут-партнер в Словенії:

B2 d.o.o., Вищий професійно-технічний коледж.

Завданнями мобільності для науково-педагогічного персоналу є:

 • вдосконалення компетенцій, пов’язаних з професійним та педагогічним профілем персоналу, та підвищення якості їх роботи,
 • збільшена спроможність впровадження інновацій щодо модернізації та міжнародного співробітництва в своїх освітніх організаціях,
 • краща якість їх роботи та діяльності на користь студентів, учнів, дорослих, молоді та волонтерів,
 • заохоченням обільності студентів та персоналу (сприяння інтернаціоналізації за кордоном),
 • вдосконалення знань іноземних мов та краще розуміння соціального, мовного та культурного різноманіття,
 • більшширокерозуміння практики, політики та систем у галузіосвіти в різних країнах,
 • підвищена мотивація та задоволеність щоденною роботою,
 • розповсюдження та обмін педагогічними методами, формами та підходами до викладання через національні кордони;
 • збільшення можливостей для професійного та кар’єрного розвитку,

3.         Фінансування

Заявник отримує кошти на подорож та особисті витрати.

Кошти на поїздку залежать відвідстані між місцем розташування закладу заявника та закладом, де здійснюється діяльність, та присуджуються виходячи з витрат, але не більше, ніжсуми, показані в Таблиці1.

Таблиця1: Кошти на поїздку для персоналу, який приймає участь в академічній мобільності.

Країна Сума
Словенія 275 євро

Особисті  кошти включають витрати, безпосередньо пов’язані з проживанням учасників під час діяльності. Вони покривають витрати на проживання під час мобільності (проживання, харчування, громадський транспорт, страхування, тощо) на основі витрат, розмір яких визначається виходячи з кількості днів на мобільність з урахуванням одного додаткового дня до і одного додаткового дня після завершення діяльності, але не більше суми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця2: Особисті кошти.

  Грант на одну добу
Особисті кошти для персоналу 140євро

4.         Подача заяви на участь у конкурсному відборі

ОТЕІ КНТЕУ розглядає наступні документи персоналу:

 • відповідно заповнена заява для участі у програмі Erasmus+ (Erasmus+ MobilityApplicationForm) (додається);
 • мотиваційний лист із описом мобільності, в якому заявник обґрунтовує передбачені заходи щодо реалізації стратегії інтернаціоналізації ОТЕІ КНТЕУ,
 • резюме українською та англійською мовами;
 • сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою або мовою країни перебування (наприклад, диплом про складання іспитів за навчальною програмою, сертифікат про закінчений мовний курс, інший офійійний документ про знання певноїмови);

Кандидати повинні подати свою заявку на електронну пошту (victor-koval@ukr.net) або подати її особисто в ОТЕІ КНТЕУ або надіслати її до 15 грудня 2019 року на адресу:

Одеський торговельно-економічний інститут

вул. Інглезі, 6

м. Одеса, Україна, 65070

Конкурс буде відкритим до тих пір, поки всі місця не будуть заповнені або поки не будуть використані всі кошти.

5.   Критерії відбору

Критерії відбору наступні:

 • вклад у мобільність та переваги для ОТЕІ КНТЕУ,
 • придатність кандидата до мобільності (оцінюється на основі мотиваційного листа та співбесіди),
 • педагогічна діяльність та досягнення кандидата в ОТЕІ КНТЕУ,
 • дата, коли була отримана заява.

Відбір кандидатів проводиться Комісією програми Erasmus+ підголовуванням Координатора програми Erasmus+. Кандидатам буде повідомлено про рішення про відбір письмово.

6.         Після вибору кандидатів

Вибрані кандидати повинні надати необхідну документацію для організації мобільності за допомогою координатора Erasmus в своєму закладі. Перед початком мобільності установа та кандидат підписують Грантову угоду (GrantAgreement). До початку навчальної мобільності Одеський торговельно-економічний інститут, приймаюча установа та кандидат підписують договір про мобільність для викладання / навчання (MobilityAgreement).

До початку мобільності, заявник повинен оформити медичне страхування, включаючи європейську карту медичного страхування. Копії документів потрібно надати координатору.

Під час мобільності, кандидат регулярно (щодня або щотижня) спілкується з координатором програми Erasmus+.

Після завершення академічної мобільності необхідно протягом 14 днів:

– заповнити онлайн-анкету в системі MobilityTool

– подати заключну документацію, включаючи:

– Лист-підтвердженнявиконаннямобільностівикладання / навчанняв рамках програми Erasmus+,

– підсумок витрат з усіма необхідними вкладеннями (рахунки-фактури, дорожні тарифи, та ін.)

– Звіт про мобільність. Звіт також повинен містити фотографії.

7. Порядок оскарження

Комісія з програми Erasmus+  – це перша інстанція, відповідальна за отримання будь-яких скарг чи заперечень, пов’язаних із мобільністю Erasmus, а також надання пояснень та додаткової інформації для роз’яснення процедури виконання цього конкурсу з мобільності. Заявки будуть надходити в відповідний Інститут. Заперечення слід подати протягом 8 днів з моменту прийняття рішення про мобільність.

8. Підтримка особливих потреб

Викладачі з особливими потребами, які відібрані на конкурсі на програму Erasmus+ 2019, мають право отримати підтримку спеціальних потреб. Людина з особливими потребами є потенційним учасником, чий стан фізичного, психічного чи загального здоров’я, такий, що його участь у проекті мобільності не була б можливою без додаткової фінансової підтримки. Під особами з особливими потребами розуміються люди з порушеннями психічного розвитку, сліпі та слабозорі, глухі та частковою можливістю слухати, особи з порушеннями мови, особи з обмеженою рухливістю, особи з тривалими захворюваннями, особи з дефіцитом у певних сферах навчання та емоційним та поведінковим розладом, які потребують додаткової допомоги експерта або беруть участь у скоригованих або спеціальних програмах. Підтримка особливих потреб затверджується Національним агентством.

9. Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації щодо цього конкурсу, будь ласка, зверніться до координатора програми Erasmus+ Коваля Віктора victor-koval@ukr.net.

Додаток:

 • Заява на конкурс у програмі Erasmus+.

Учать у міжнародному проекті з академічної мобільностістудентів для навчання

у 2019/2020 навчальномуроці

в рамках програми Erasmus+ (KA 107):

3. СПИСОК АКТИВНИХ ПРОГРАМB2Люблянська Вища Школа Бізнесу (м. Любляна, Словенія). Освітній ступінь: магістр.

4. B2 d.o.o Вищий професійно-технічний коледж (м. Любляна, Словенія). Освітній ступінь: бакалавр.

1.         Опис

Напрямок КА1 – академічна мобільність студентів

• Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 4 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики – від 4 до 12 місяців.

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету оприлюднює конкурс на отримання грантів у 2019/2020 навчальному році. Для подання заявки відкриті такі вакансії:

• сім (7) місць для мобільності студентів для навчання,

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

– заява;

– резюме;

– мотиваційний лист;

– копія міжнародного мовного сертифікату;

– витяг із залікової книжки з перекладом;

– характеристика від факультету.

2.         Термін мобільності

Академічна мобільність обмежена від 4 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально).

Мобільність повинна відбуватися у термін з 1 червня 2019 року по 31 липня 2022 року.

Програма Erasmus+ дозволяє студенту пройти частину свого навчання та отримати кредити з окремих навчальних дисциплін в партнерському вищому навчальному закладі (далі: ВНЗ) за кордоном.

До початку академічної мобільності:

– між ОТЕІ КНТЕУ та приймаючою установою має бути підписана міжвідомча угода Erasmus+

– між ОТЕІ КНТЕУ, приймаючою установою та студентом має бути підписанийдоговір про навчання.

Інститут-партнер в Словенії:

B2 d.o.o., Вищий професійно-технічний коледж.

Кандидати на участь у проекті мобільності повинні навчатись у Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету.

Якщо одночасно заявник навчається в іншому середньому професійному училищі чи вищому навчальному закладі, він повинен подати довідку, видану цією установою, що не отримує дотацію іншого підприємства за ту ж мобільність.

Завданням и академічної мобільності студентів для навчання є:

– вдосконаленнянавчальних компетентностей студентів,

– збільшенняможливостейпрацевлаштування для майбутніх випускників,

– підвищення мотивації та підприємництва студентів,

– підвищення самооцінки та впевненості в собі,

– вдосконалення мовних навичок,

– підвищення та зміцнення між культурної обізнаності,

– сприяння більш активній участі в суспільстві,

– кращезнанняпроектів ЄС та цінностей ЄС,

– підвищення мотивації до подальшої освіти та навчання після закінчення мобільності.

Партнери ВНЗ – це установи з країн-членів програми Erasmus+, з якими ОТЕІ КНТЕУ має міжвідомчу угоду ERASMUS+ щодо мобільності студентів у відповідний навчальний рік та з окремих навчальних дисциплін. Проект фінансує академічну мобільність до / з країн-партнерів, як показано в Таблиці 1:

Таблиця 1: Перелік схвалених країн-партнерів та академічних мобільностей для ОТЕІ КНТЕУ.

Країна Виїжджаючі студенти Термін (місяці) Приїжджаючі студенти Термін (місяці)
Словенія 4 4 7 4

3.         Фінансування

Заявник отримує кошти на подорож та особисті витрати.

Кошти на поїздку залежать від відстані між місцем розташування закладу заявника та закладом, де здійснюється навчання, та присуджуються виходячи з витрат, але не більше, ніж сума, показана в Таблиці 2.

Таблиця 2: Кошти на поїздку для студентів, які приймають участь в академічній мобільності.

Країна Сума
Словенія 275 євро

Якщо місце виїзду не тотожне з місцем відправляючої організації, а також якщо місце прибуття не тотожне з місцем приймаючої організації, фактичний маршрут (відстань) повинен бути підтверджений квитками або іншим рахунком.

Студенти мають право на отримання коштів на особисті витрати в розмірі щомісячної стипендії, показаної в Таблиці 3.

Таблиця 3: Особисті кошти.

Тип мобільності Щомісячна стипендія
Кошти для виїжджаючих студентів 800 євро
Кошти для приїжджаючих студентів 700 євро

4.         Подача заяви на участь у конкурсному відборі

Усі студенти, які навчаються в ОТЕІ КНТЕУ в поточному навчальному році, можуть подати заявку на участь у програмі Erasmus+.

ОТЕІ КНТЕУрозглядаєнаступнідокументи студентів:

 • відповідно заповнена заява для участі у програмі Erasmus+ (Erasmus+ MobilityApplicationForm) (додається);
 • мотиваційний лист з аргументацією необхідності навчання за кордоном, як мобільністьсприятимеакадемічномупрогресу студента;
 • резюме українською та англійською мовами;
 • сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою або мовою країни перебування (наприклад, диплом про складання іспитів за навчальною програмою, сертифікат про закінчений мовний курс, інший офійійний документ про знання певної мови);
 • витяг із залікової книжки з перекладом.

Кандидати повинні подати свою заявку на електронну пошту (victor-koval@ukr.net) або подати її особисто в ОТЕІ КНТЕУ або надіслати її до 15 грудня 2019 року на адресу:

Одеський торговельно-економічний інститут

вул. Інглезі, 6

м. Одеса, Україна, 65070

Конкурс буде відкритим до тих пір, поки всі місця не будуть заповнені або поки не будуть використані всі кошти.

5.         Критерії відбору

Критерії відбору наступні:

 • оцінка мотиваційного листа,
 • дата, коли була отримана заява,
 • академічна успішність,
 • підтвердження знання іноземної мови.

Студент може також бути запрошеним до інтерв’ю.

Відбір кандидатів проводиться Комісією програми Erasmus+ підголовуванням Координатора програми Erasmus+. Кандидатам буде повідомлено про рішення про відбір письмово.

Якщо обраний кандидат не бере участі в академічній мобільності, місце пропонується першому у списку очікування студенту.

6.         Після вибору кандидатів

Вибрані кандидати повинні оформити необхідну документацію для діяльності з академічної мобільності у приймаючому закладі за допомогою координатора програми Erasmus+. ОТЕІ КНТЕУ та кандидат підписують грантову угоду (GrantAgreement) до початку мобільності. ОТЕІ КНТЕУ, приймаюча установа та кандидат підписують договір про навчання до початку мобільності. За угодою визначаються зобов’язання щодо навчання за кордоном, визначаються навчальні дисципліни та кількість отриманих кредитів, які визнаються тапере зараховуються, а також будуть включені до додатка до диплому після повернення студента до ОТЕІ КНТЕУ.

До початку мобільності, студент повинен оформити медичне страхування, включаючи європейську карту медичного страхування. Копії документів потрібно надати координатору.

Перед академічною мобільністю студент повинен відвідувати підготовчі наради Erasmus+. У разі неявки на підготовчі збори / зобов’язання та недотримання домовленостей, ОТЕІ КНТЕУ залишає за собою право відкликати грант Erasmus+.

Під час мобільності, кандидат регулярно (щодня, щотижня) спілкується з координатором програми Erasmus+.

Після завершення академічної мобільності, студент повинен надати до ОТЕІ КНТЕУ протягом 14 днів:

 • сертифікат про завершення академічної мобільності,
 • довідку про виконання навчальнихзобов’язань та
 • оціночний звіт зі своїми враженнями та досвідом щодо академічної мобільності з метою просування діяльності з мобільності Erasmus+ в ОТЕІ КНТЕУ. Звіт також повинен містити фотографії студентів (фотографії повинні бути власністю студента).

7. Порядок оскарження

Комісія з програми Erasmus+  – це перша інстанція, відповідальна за отримання будь-яких скарг чи заперечень, пов’язаних із мобільністю Erasmus, а також надання пояснень та додаткової інформації для роз’яснення процедури виконання цього конкурсу з мобільності. Заявки будуть надходити в відповідний Інститут. Заперечення слід подати протягом 8 днів з моменту прийняття рішення про мобільність.

8. Підтримка особливих потреб

Студенти з особливими потребами, які відібрані на конкурсі на програму Erasmus+ 2019, мають право отримати підтримку спеціальних потреб. Людина з особливими потребами є потенційним учасником, чий стан фізичного, психічного чи загального здоров’я, такий, що його участь у проекті мобільності не була б можливою без додаткової фінансової підтримки. Під особами з особливими потребами розуміються люди з порушеннями психічного розвитку, сліпі та слабозорі, глухі та частковою можливістю слухати, особи з порушеннями мови, особи з обмеженою рухливістю, особи з тривалими захворюваннями, особи з дефіцитом у певних сферах навчання та емоційним та поведінковим розладом, які потребують додаткової допомоги експерта або беруть участь у скоригованих або спеціальних програмах. Підтримка особливих потреб затверджується Національним агентством.

9. Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації щодо цього конкурсу, будь ласка, зверніться до координатора програми Erasmus+ Коваля Віктора victor-koval@ukr.net.

Додаток:

 • Заява на конкурс у програмі Erasmus+.

Application_form_for_Erasmus+_staff_mobilitys_-_Odessa

Application_form_for_Erasmus+_student_mobilitys_-_Odessa