Засідання ВР від 05.09.2018


5 вересня 2018 року відбулося засідання вченої ради ОТЕІ КНТЕУ.

Згідно з порядком денним, на засіданні вченої ради розглядалися такі питання і прийнято рішення:

 

1.                 Про підготовку до 2018-2019 навчального року. Прийнято рішення.

 

2.                 Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, практик, програм комплексних екзаменів. Прийнято рішення.

Програми та робочі програми навчальних дисциплін, практик, програми комплексних екзаменів затверджено.

3.                 Обговорення проекту та затвердження Плану роботи вченої ради на 2018-2019 навчальний рік. Прийнято рішення.

План вченої ради на 2018-219 н. р. затверджено.

4.                 Затвердження Плану роботи науково-методичної ради на 2018-2019 навчальний рік. Прийнято рішення.

План науково-методичної ради на 2018-2019 н. р. затверджено.

5.                 Затвердження Комплексного плану роботи, планів роботи структурних підрозділів ОТЕІ КНТЕУ на 2018-2019 навчальний рік Прийнято рішення.

Комплексний план роботи, плани роботи структурних підрозділів на 2018-2019 н. р. затверджено.

6.                 Затвердження графіків навчального процесу на денній та заочній формах навчання на 2018-2019 навчальний рік. Прийнято рішення.

Графіки навчального процесу на денній та заочній формах навчання на 2018-2019 н. р. затверджено.

7.                 Затвердження переліку вибіркових дисциплін на 2018-2019 навчальний рік Прийнято рішення.

Перелік вибіркових дисциплін на 2018-2019 н. р. затверджено.

8.                 Удосконалення організаційної структури ОТЕІ КНТЕУ. Прийнято рішення.

 

9.                 Про надання дозволу читання лекцій старшим викладачам на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» на 2018-2019 навчальний рік. Прийнять рішення.