Вступ 2020


Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Правила прийому ОТЕІ КНТЕУ в 2020р.

Додаток 1. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозицrії на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітніх ступенів молодшого бакалавра та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції.

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток 5. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році.

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала додатка до диплома бакалавра європейського зразка, обрахованого за 5 баловою шкалою в 20-балову шкалу.

Додаток 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра і вступають на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за іншою формою навчання.

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання.

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (за скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра.

Таблиця 4. Перелік конкурсних пропозицій в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2020 році

Зміни до правил прийому ОТЕІ КНТЕУ в 2020р.

Рішення відбіркової комісіі

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ!

До уваги вступників після коледжів та технікумів

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Обсяги державного замовлення
Наказ про допуск до складання вступних іспитів

Накази про рекомендації до зарахування

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ДОДАТКОВИЙ НАБІР